chasible سریال داستان سریالی داستان کارخانه

chasible: سریال داستان سریالی داستان کارخانه بازیگران فیلمنامه بهزاد (حمید گودرزی)

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پشت پرده عدم رأی اعتماد به بیطرف / محمود صادقی

 رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای روحانی در مجلس با تمام فراز و نشیب‌ها به آخر رسید و شانزده وزیر از هفده وزیر پیشنهادی حسن روحانی موفق شدند در کابینه دوا

پشت پرده عدم رأی اعتماد به بیطرف / محمود صادقی

محمود صادقی: پشت پرده عدم رأی اعتماد به بیطرف

عبارات مهم : اعتماد

رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای روحانی در مجلس با تمام سختى ها و آسانى ها ها به آخر رسید و شانزده وزیر از هفده وزیر پیشنهادی حسن روحانی موفق شدند در کابینه دوازدهم حضور داشته باشند. با این وجود به نظر می رسد لابی های گسترده ای در مجلس جهت رأی اعتماد به وزرا صورت گرفته و اتفاقاتی در پشت پرده رخ داده که در نهایت حبیب ا… بیطرف موفق نشد از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد.

به همین علت با دکتر محمود صادقی عضو هیات رئیسه فراکسیون امید و یکی از نمایندگان فعال اصلاح طلب در جریان رأی اعتماد به وزرا گفت وگو کردیم.

پشت پرده عدم رأی اعتماد به بیطرف / محمود صادقی

دکتر صادقی اعتقاد است: «در وقت رأی اعتماد به آقای بیطرف بعضی از نمایندگان که مخالف ایشان بودند و اغلب نیز دارای دغدغه منطقه ای بودند به شکلی در مجلس فضاسازی و جوسازی کردند که دیگر نمایندگان نیز به آقای بیطرف رأی موافق ندهند. بعضی از این نمایندگان حتی به خود بنده نیز مراجعه کردند و درخواست داشتند که به آقای بیطرف رأی موافق داده نشود. با این وجود اوضاع زمانی پیچیده تر شد که این افراد در بعضی مواقع تنها از نمایندگان درخواست نمی کردند و بلکه برگه رأی آنها را خط می زدند و رأی موافق را به رأی مخالف تبدیل می کردند. به همین علت نیز در شرایط کنونی تعداد قابل ملاحظه ای آرای خط خورده از ایشان وجود دارد.» در ادامه متن گفت وگوی دکتر محمود صادقی با «آرمان» را از نظر می گذرانید.

برنامه فراکسیون امید جهت رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای روحانی چه بود؟ آیا فراکسیون امید به صورت فراکسیونی به وزرا رأی داد یا هر کدام از نمایندگان می توانستند با توجه به دغدغه های شخصی در این زمینه تصمیم گیری کنند؟

فراکسیون امید برنامه ریزی دقیقی جهت رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای روحانی انجام داده بود. شرایط به شکلی بود که فراکسیون امید با هر هفده وزیر پیشنهادی آقای روحانی جلسه برگزار کرد و علاوه بر اینکه برنامه وزرا را مورد بررسی قرار داد، دغدغه ها و مطالبات فراکسیون را نیز به دولت انتقال یافته کرد. در فراکسیون امید هفت کمیته تخصصی تشکیل شده است بود که هر کدام از کمیته ها در زمینه تخصصی خود فعالیت می کردند. از سوی دیگر فراکسیون امید شاخص هایی در نظر گرفته بود که براساس آن هر کدام از وزرای پیشنهادی را در یک رده تقسیم بندی می کرد. فراکسیون امید فرم نظرسنجی را بین همه اعضای خود در مجلس پخش کرد و از آنها خواست که دغدغه های خود را راجع به وزرای پیشنهادی با توجه به شرایط کشور و مطالبات مردم بیان کنند.

 رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای روحانی در مجلس با تمام فراز و نشیب‌ها به آخر رسید و شانزده وزیر از هفده وزیر پیشنهادی حسن روحانی موفق شدند در کابینه دوا

در نهایت نیز هیات رئیسه فراکسیون امید از اعضا انتظار داشت که به صورت فراکسیونی به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهند. با این وجود در نهایت هیات رئیسه به این نتیجه رسید که تا آنجا که امکان دارد به صورت فراکسیونی عمل کنیم ولی نمایندگان جهت تصمیم گیری آزاد باشند و به هر شکل که میل به دارند واکنش‌ها کنند. به نظر من این مسأله که همه اعضای فراکسیون از تصمیم هیات رئیسه جهت رأی فراکسیونی به وزرا تبعیت کنند، تصمیم واقع بینانه ای نبود.

به هر حال اعضای فراکسیون دارای دغدغه های منطقه ای نیز هستند و نمی توان دغدغه های آنها را در فراکسیون خلاصه کرد. به همین علت نیز بسیاری از نمایندگان با وزرایی که می توانستند در زمینه حل پرسشها منطقه ای موثر باشند ارتباط برقرار می کردند و دغدغه های خود را مطرح می کردند. توصیه دیگر اینکه فراکسیون امید حزب سیاسی نیست و این انتظار که همه اعضای آن به صورت حزب از تصمیم کلی حزب تبعیت کنند انتظاری واقع بینانه نیست. با این وجود از نتیجه های رأی اعتماد به وزرا می توان نتیجه گرفت که اغلب اعضای فراکسیون به صورت فراکسیونی عمل کرده اند و تنها تعداد اندکی از نمایندگان رأی متفاوتی با نظر فراکسیون به وزرای پیشنهادی داده اند.

این مسأله که بعضی نمایندگان به صورت فراکسیونی عمل نکرده اند در نتیجه آرا تأثیر منفی نگذاشت؟

پشت پرده عدم رأی اعتماد به بیطرف / محمود صادقی

آرا به صورت مخفیانه داده شده است و به همین علت بنده نمی توانم به صورت صریح و روشن عنوان کنم که بعضی از نمایندگان به صورت فراکسیونی عمل نکرده اند. در نتیجه نمی توان به صورت دقیق به تحلیل و بررسی عملکرد اعضای فراکسیون امید در جریان رأی اعتماد به وزرا پرداخت. به عنوان مثال در قضیه رأی اعتماد به آقای بیطرف نتیجه های آرا نشان می دهد که همه فراکسیون امید کار خود را درست انجام داده است.

آقای بیطرف دارای133 رأی موافق و132 رأی مخالف بودند. اگر ما به رأی آقای عارف در گزینش مدیر مجلس دقت کنیم متوجه می شویم که آقای عارف103 رأی به دست آوردند. این در حالی است که آقای بیطرف133 رأی به دست آورده اند. در نتیجه به نظر می رسد آقای بیطرف از ظرفیت آرای فراکسیون امید رأی بیشتری کسب کرده اند. البته اوضاع آرای آقای مطهری و پزشکیان جهت گزینش هیات رئیسه که آرای بیشتری کسب کردند با بقیه متفاوت هست. لیکن این افراد بین فراکسیون های دیگر مجلس نیز دارای پایگاه رأی بودند و به همین علت موفق شدند با آرای بیشتری به نایب رئیسی مجلس گزینش شوند.

 رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای روحانی در مجلس با تمام فراز و نشیب‌ها به آخر رسید و شانزده وزیر از هفده وزیر پیشنهادی حسن روحانی موفق شدند در کابینه دوا

چرا مجلس به دوازده وزیر از بین شانزده وزیر پیشنهادی آقای روحانی بالای200 رأی داد؟ به نظر شما فاصله نظارتی مجلس و دولت در این زمینه حفظ شد؟

به نظر من فاصله نظارتی مجلس با دولت را نمی توان با این مسأله مشخص کرد که مجلس به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد ندهد و یا اینکه رأی پایینی بدهد. فراکسیون امید از ابتدای تشکیل خود تاکنون همواره به دنبال تعامل فعال با دولت بوده هست. تعامل فعال نیز به معنای بیان دغدغه ها و انتقادات و در عین حال تعامل سازنده هست. از سوی دیگر مجلس می تواند با رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت زمینه تعامل و همکاری موثر را با دولت فراهم کند و همزمان وظایف نظارتی خود را نیز انجام بدهد تا دولت به وظایف تعیین شده است خود عمل کند.

ما باید این مسأله را قبول کنیم که رابطه دولت و مجلس یک رابطه دوطرفه است و نمی توان عملکرد یک طرف را مجزا از دیگری در نظر گرفت. به همین علت نیز مجلس از دولت آینده انتظار دارد که به تعهدات و شعارهایی که به مردم و مجلس داده است عمل کند. بدون شک مجلس نیز از تمام ظرفیت خود استفاده خواهد کرد که وظایف نظارتی خود را برابر عملی کردن وعده های دولت جهت مردم انجام بدهد.

پشت پرده عدم رأی اعتماد به بیطرف / محمود صادقی

هیات رئیسه فراکسیون امید چند جلسه با آقای روحانی جهت گزینش اعضای کابینه برگزار کرد؟ شرح این جلسات چیست؟ آیا آقای عارف نیز به تنهایی با آقای روحانی در این زمینه دیدار داشتند؟

در این زمینه یک جلسه بین هیات رئیسه فراکسیون امید و آقای روحانی برگزار شد و هیات رئیسه فراکسیون دغدغه های تخصصی خود را نسبت به اعضای تازه کابینه به مدیر جمهور اعلام کرد. از طرف دیگر یک کارگروه از طرف شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات نیز با آقای روحانی در این زمینه جلسه برگزار کرد. در این جلسه کارگروه مربوطه، شاخص های مورد نظر خود را با آقای روحانی در میان گذاشت و از طرف دیگر آقای روحانی نیز به بعضی از محدودیت های موجود جهت گزینش اعضای کابینه اشاره کردند. از سوی دیگر این کارگروه با آقای جهانگیری معاون اول مدیر جمهور نیز دیدار داشتند و در این دیدار نیز دغدغه های خود را مطرح کردند. توصیه دیگر اینکه اغلب وزرا علاوه براینکه برنامه های خود را با اعضای فراکسیون امید مطرح کردند با آقای عارف نیز به صورت دو جانبه دیدار و گفت وگو داشتند.

آیا عدم رأی اعتماد مجلس به آقای بیطرف جهت به حاشیه راندن اصلاح طلبان و قدرت نمایی اصولگرایان در مجلس بود؟ آیا اصلاح طلبان مجلس جهت آقای بیطرف که دوز بالاتری از اصلاح طلبی نسبت به بسیاری از وزرای کابینه داشت اقدام جدی تری انجام ندادند؟

در مسأله عدم رأی اعتماد مجلس به آقای بیطرف مجموعه ای از عوامل نقش داشته و به همین علت نمی توان تنها روی یک علت تأکید کرد. البته شواهد و قرائن نشان می دهد که آقای بیطرف در مجلس رأی آورده است ولی به دلایلی بعضی آرای خدشه دار اعلام نشده هست. آقای بیطرف جهت ورود به کابینه به145 رأی نیاز داشتند در حالی که موفق شدند133 رأی به دست بیاورند. با این وجود 9 رأی که به ایشان داده شده است است دارای خط خوردگی است که شائبه برانگیز هست. آقای رنجبرزاده نیز در مصاحبه اخیر خود این مسأله را تأیید کرده است.

در وقت رأی اعتماد به آقای بیطرف بعضی از نمایندگان که مخالف ایشان بودند و اغلب نیز دارای دغدغه منطقه ای بودند به شکلی در مجلس فضاسازی و جوسازی کردند که دیگر نمایندگان نیز به آقای بیطرف رأی موافق ندهند. بعضی از این نمایندگان حتی به خود بنده نیز مراجعه کردند و درخواست داشتند که به آقای بیطرف رأی موافق داده نشود. با این وجود اوضاع زمانی پیچیده تر شد که این افراد در بعضی مواقع تنها از نمایندگان درخواست نمی کردند و بلکه برگه رأی آنها را خط می زدند و رأی موافق را به رأی مخالف تبدیل می کردند.

به همین علت نیز در شرایط کنونی تعداد قابل ملاحظه ای آرای خط خورده از ایشان وجود دارد. آقای رنجبر زاده عنوان کردند که به احتمال زیاد تعداد 9 رأی به آرای آقای بیطرف اضافه خواهد شد. این در حالی است که هنگامی که بنده با آقای فرهنگی در این زمینه صحبت کردم ایشان اعتقاد بودند که تعداد این آرا زیاد از این رقم هست. آقای فرهنگی اعتقاد بودند که تعداد آرای خط خورده آقای بیطرف به اندازه ای است که ایشان رأی می آورد و می تواند در کابینه حضور داشته باشد. به همین علت نیز ما به دنبال این هستیم که در نخستین جلسه مجلس به این مسأله پیگیری شود و تعداد آرای آقای بیطرف به صورت دقیق مشخص شود. مسأله دیگری که در عدم رأی اعتماد مجلس به آقای بیطرف موثر بود بحران آب و کمپین های احساسی و هیجانی بود که در این زمینه تشکیل شده است بود.

در حالی که آقای بیطرف در نطق خود در مجلس از برنامه ریزی های وزارت نیرو جهت حل بحران آب دفاع کردند و به همین علت با تصویر العمل این کمپین ها مواجه شدند. علت دیگر عدم موفقیت آقای بیطرف جهت گرفتن رأی اعتماد از مجلس، صداقت و شفافیت ایشان بود. در جریان رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرا، بسیاری از وزرا با نمایندگان لابی و مشورت می کردند و وعده هایی را به نمایندگان می دادند که در صورت ورود به کابینه این وعده ها را عملی کنند، ولی آقای بیطرف هیچ وعده ای به نمایندگان ندادند و به نسبت از لابی ضعیفی در این زمینه برخوردار بود. توصیه دیگر اینکه آقای بیطرف آشنایی دقیقی از اوضاع میدانی مجلس نداشتند.

به بیان دیگر درک دقیقی از مختصات فکری و جریانی مجلس نداشتند. از سوی دیگر آقای بیطرف هیچ همراهی از درون وزارتخانه با خود به مجلس نیاورده بود، در حالی که اغلب وزرا همکاران خود را در وزارتخانه های متفاوت با خود به همراه آورده بودند و این افراد به صورت مرتب با نمایندگان در ارتباط بودند. حتی افرادی مانند آقای بطحایی و آذری جهرمی که وزیر نبودند ولی در درون وزارتخانه حضور داشتند با خود تیم همراه به مجلس آورده بودند و این افراد در نقش کانال ارتباطی وزرای یپشنهادی و نمایندگان مجلس ایفای نقش می کردند. به صورت کلی لابی آقای بیطرف ضعیف بود و این مسأله در آینده ایشان تأثیر مستقیم گذاشت. درحالی که از طرف بعضی وزرا بدون اغراق بیش از صد بار با نمایندگان تماس گرفته شد ولی هیچ تماسی از سوی آقای بیطرف با نمایندگان صورت نگرفت.

آقای بیطرف حتی از لابی ضعیفی راجع به نمایندگان اصلاح طلب مجلس برخوردار بود. علت دیگر عدم رأی اعتماد مجلس به آقای بیطرف به پرسشها سیاسی باز می گردد. تعداد آرای آقای بیطرف که133 رأی بود به خوبی این مسأله را نشان می دهد که اصولگرایان به صورت سازماندهی شده است تلاش کردند از ورود ایشان به عنوان یک اصلاح طلب شناسنامه دار و آشنا شده است به کابینه جلوگیری کنند،شرایط به شکلی رقم خورد که بعد از آخر رأی گیری بعضی از اصولگرایان به صراحت عنوان می کردند که آقای بیطرف از شایسته ترین وزرای معرفی شده است بود که ما تنها به علت سیاسی از ایشان حمایت نکردیم و اجازه ندادیم در کابینه حضور داشته باشد.

لابی های صورت گرفته به وسیله وزرا به چه میزان در تعیین آینده کابینه موثر بود؟ کدام وزرا از لابی بیشتری جهت جلب آرای نمایندگان استفاده می کردند؟

وضعیت وزرا در این زمینه متفاوت بود. به عنوان مثال اوضاع آقای ظریف از قبل مشخص بود و اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس اعم از اصلاح طلب و اصولگرا در رأی اعتماد به ایشان اجماع داشتند. در این زمینه تنها اصولگرایان تندرو نظر دیگری راجع به آقای ظریف داشتند. از سوی دیگر بعضی وزرا با لابی سنگینی وارد مجلس شده است بودند. بدون شک لابی وزیر کشور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همه وزرا در مجلس زیاد بود.

این اوضاع به خصوص راجع به وزیر کشور وجود داشت که با لابی بسیار سنگینی در صحن علنی حضور پیدا کرده بود. اغلب نمایندگان جهت تحقق مطالبات منطقه ای خود به حمایت وزرا نیاز دارند. به همین علت نیز مسأله رأی اعتماد مجلس به وزرا مناسب ترین وقت جهت این مسأله است که نمایندگان روی وزرا فشار بگذارند تا مطالبات منطقه ای آنها را مرتفع کنند. البته به نظر من لابی سیاسی ضرورتا معنای منفی ندارد و می تواند معنای مثبت نیز داشته باشد. در اغلب جوامع لابی سیاسی وجود دارد و این مسأله به صورت طبیعی در کشور عزیزمان ایران نیز وجود دارد.

ارزیابی شما راجع به دفاع آقای روحانی از وزرا در مجلس چیست؟ آیا آقای روحانی به خوبی از وزرای پیشنهادی خود دفاع کردند؟

به نظر من رویکرد آقای روحانی در مجلس نیاز به تحلیل گفتمانی دارد. آقای روحانی در نطق خود در مجلس بعضی از وزرا را به عنوان «برند» معرفی کردند و وقت زیادی در جهت حمایت از آنها صرف کردند. با این وجود دفاع آقای روحانی از آقای بیطرف به صورت حداقلی صورت گرفت و خیلی سریع از ایشان عبور کردند و در این زمینه نیز آقای روحانی در ابتدای صحبت های خود زیاد از آقای چیت چیان تعریف و اظهار امیداوری کردند که در آینده نیز از خدمات ایشان بهره مند شوند. آقای روحانی همچنین از مسأله بحران آب به سادگی عبور کردند و به مخالفان آقای بیطرف امیدواری زیادی جهت حل این بحران ندادند. در حالی که آقای روحانی دفاع قابل توجهی از آقای آذری جهرمی در زمینه چالش آزادی و امنیت در وزارت ارتباطات انجام دادند و اظهار امیدواری کردند که آقای آذری جهرمی بتواند پرسشها بخش ارتباطات کشور را حل کند.

برخی از فعالان سیاسی نسبت به رویکرد هیات رئیسه فراکسیون امید در مجلس دهم و به خصوص رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای روحانی انتقاد دارند و معتقدند هیات رئیسه نتوانسته به خوبی از فراکسیون امید یک فراکسیون تأثیرگذار در مجلس بسازد. ارزیابی شما به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه فراکسیون امید نسبت به این انتقادات چیست؟

ما باید به صورت واقع بینانه به عملکرد فراکسیون امید نگاه کنیم. در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حدود160 نماینده از مواهب حضور در لیست امید استفاده کردند، ولی بعضی از این افراد در مجلس به صورت مستقل عمل می کنند.

با این وجود فراکسیون امید به صورت شرکت یافته در حدود 125 رأی دارد که این آرا می تواند در مقاطع حساس به کمک اصلاح طلبان بیاید. توصیه دیگر اینکه نباید فراکسیون امید را با حزب اشتباه گرفت. در یک حزب همه اعضا موظف هستند از تصمیمات حزبی تبعیت کنند ولی چنین وضعیتی در فراکسیون امید وجود ندارد. بنده در مجموع به هیات رئیسه فراکسیون امید نمره قبولی می دهم ولی نمره عالی نمی دهم. به نظر من فراکسیون امید با تعدیل بعضی از رویکرد های خود می تواند از تأثیرگذاری و موفقیت بیشتری در آینده برخوردار باشد.

واژه های کلیدی: اعتماد | حسن روحانی | نمایندگان مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs